Category2

Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

  • Obuhvata proizvodnju:
  • -sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova i traka
  • -mešavina sintetičkog kaučuka i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata)
Category1
Category3