Category2

Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

  • Obuhvata aktivnosti kao što su direktna redukcija gvozdene rude, proizvodnja sirovog gvožđa u primarnim oblicima, prerada sirovog gvožđa u čelik, proizvodnja ferolegura i čeličnih proizvoda.
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here