Category2

Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

  • Obuhvata:
  • -proizvodnju sredstava za spravljanje boja i pigmenata bilo kog porekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat
  • -proizvodnju produkata koji se koriste kao fluorescentni agensi ili luminoscenti
  • Ne obuhvata:
  • -proizvodnju pripremljenih boja i pigmenata, del. 20.30
Category1
Category3