Category2

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

  • Obuhvata:
  • -sastavljanje elemenata na štampanoj ploči
  • -proizvodnju elemenata za elektronske matične ploče
  • -proizvodnju umetnutih elektronskih kartica (npr. muzičkih, video, kontrolnih, mrežnih, modemskih i sl.)
  • Ne obuhvata:
  • -štampanje "pametnih" kartica, del. 18.12
  • -proizvodnju neopremljenih, elektronski štampanih veza (ploča), del. 26.11
Category1
Category3