Category2

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

  • Ova grana uključuje proizvodnju žičane opreme za prenos električne struje i ostale žičane opreme za ožičavanje električnih kola bez obzira na materijal. U ovu granu takođe su svrstani izolacija žice i proizvodnja optičkih kablova.
Category1
Category3