Category2

Rušenje i pripremanje gradilišta

  • Obuhvata pripremanje gradilišta za kasnije obavljanje građevinske aktivnosti i uključuje prethodno uklanjanje postojećih objekata.
Category1
Category3