Category2

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

  • Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, redovnom ili vanrednom, pružanje usluga u pratećim delatnostima (poput usluga na terminalima i parkinzima), zatim skladištenje, manipulisanje teretom itd.
  • Obuhvata i izdavanje saobraćajnih sredstava u najam, s vozačem ili operaterom. Obuhvata i poštansku i kurirsku delatnost.
  • Ne obuhvata:
  • -velike popravke ili rekonstrukcije saobraćajnih sredstava, osim motornih vozila, del. 33.1
  • -izgradnju, održavanje i popravljanje puteva, železničkih pruga, luka, pristaništa i aerodroma, del. 42
  • -održavanje i popravljanje motornih vozila, del. 45.20
  • -iznajmljivanje saobraćajnih sredstava bez vozača ili operatera, del. 77.1 i 77.3
Category1
Category3