Category2

Skupljanje otpada

  • Obuhvata skupljanje kućnog (komunalnog) i komercijalnog otpada u kontejnere. To uključuje posebno sakupljanje otpada koji nije opasan od opasnog otpada, na pr. kućni otpad, korišćene baterije, korišćeno jestivo ulje i masnoće, korišćeno motorno ulje kao i građevinski otpad.
Category1
Category3
Footer1
Footer2