Category2

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

  • Obuhvata:
  • -socijalne, savetodavne, zdravstvene i slične usluge starim licima i licima s posebnim potrebama koje se pružaju u njihovim domovima ili drugde, od strane države ili privatnih organizacija i domaćih ili lokalnih organizacija za samopomoć i specijalista koji pružaju savetodavne usluge:
  • *obilazak starih lica i lica s posebnim potrebama
  • *dnevnu negu za stara lica ili lica s posebnim potrebama
  • *stručnu rehabilitaciju i osposobljavanje lica s posebnim potrebama i ograničenjem u mogućnosti obrazovanju
  • Ne obuhvata:
  • -finansiranje i upravljanje fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
  • -aktivnosti slične opisanim u ovoj grupi, ali sa smeštajem, del. 87.30
  • -dnevnu negu za decu s posebnim potrebama, del. 88.91
Category1
Category3