Category2

Socijalna zaštita sa smeštajem

  • Obuhvata negu sa smeštajem kombinovanu s drugom vrstom nege, negu s nadzorom ili druge tipove nege, po zahtevu osoba koje su smeštene u takvim ustanovama. Nega obezbeđena u njima predstavlja kombinaciju zdravstvene i socijalne zaštite.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6