Category2

Srednje stručno obrazovanje

  • Ovom nastavom obezbeđuje se vrsta obrazovanja u kom su pored opštih obrazovanih, naglašeni specijalizovani predmeti. Ona omogućava sticanje teoretskih osnova i savladavanje praktičnih veština povezanih sa postojećim ili budućim zanimanjem, kao i pripremanje za zapošljavanje. Završava se polaganjem stručne, odnosno umetničke mature ili završnog ispita. Može da traje 4, 3, 2 ili godinu dana.
  • Obuhvata:
  • -stručno obrazovanje koje ne spada u visoko obrazovanje definisano u del. 85.4
  • Ne obuhvata:
  • -više i visoko obrazovanje, del. 85.4
  • -obučavanje za rad po sistemu "uradi sam", radi rekreacije, hobija i u svrhe samousavršavanja, del. 85.52
  • -škole za vozače koje nisu namenjene za profesionalne vozače, del. 85.53
  • -obučavanje za rad kao deo socijalnog rada bez smeštaja, del. 88.10 i 88.99
Category1
Category3
Footer1
Footer2