Category2

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

  • Obuhvata trgovinu na malo novim ili polovnim proizvodima bilo koje vrste koja se odvija na pokretnim tezgama, pored javnih puteva ili na organizovanoj pijaci.
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6