Category2

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

  • Obuhvata trgovinu na malo novim ili polovnim proizvodima bilo koje vrste koja se odvija na pokretnim tezgama, pored javnih puteva ili na organizovanoj pijaci.
Category1
Category3
Footer1
Footer2