Category2

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

  • Obuhvata trgovinu na malo novim ili polovnim proizvodima bilo koje vrste koja se odvija na pokretnim tezgama, pored javnih puteva ili na organizovanoj pijaci.
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here