Category2

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata trgovinu na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama, npr. knjigama, novinama, muzičkim i video zapisima, sportskom opremom, igrama i igračkama.
Category1
Category3