Category2

Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

  • Obuhvata prodaju na malo:
  • -tkanina
  • -prediva za pletenje
  • -osnovnih materijala za izradu pokrivača, tapiserija i veza
  • -šivaćeg pribora, igala, konca i sl.
  • -tekstila
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na malo odećom, del. 47.71
Category1
Category3