Category2

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

  • Obuhvata trgovinu na malo posredstvom pošte, preko interneta, trgovinu od vrata do vrata, prodaju preko automata itd.
Category1
Category3