Category2

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
  • -trgovinu na veliko radio i TV opremom
  • -trgovinu na veliko fotografskom i optičkom opremom
  • -trgovinu na veliko električnim grejnim uređajima
  • -trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima, del. 46.52
  • -trgovinu na veliko mašinama za šivenje, del. 46.64
Category1
Category3
Footer1
Footer2