Category2

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

  • Obuhvata:
  • -trgovinu na veliko elektronskim komponentama (ventilima i cevima)
  • -trgovinu na veliko poluprovodničkom opremom
  • -trgovinu na veliko integrisanim kolima i mikročipovima
  • -trgovinu na veliko štampanim kolima
  • -trgovinu na veliko nesnimljenim audio i video trakama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD)
  • -trgovinu na veliko telefonima i komunikacionom opremom
  • Ne obuhvata:
  • -trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama i disketama, magnetnim i optičkim diskovima (CD, DVD), del. 46.43
  • -trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom, del. 46.51
Category1
Category3