Category2

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

 • Obuhvata:
 • -trgovinu na veliko transportnom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima
 • -trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije
 • -trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugom instalacionom opremom za upotrebu u industriji
 • -trgovinu na veliko električnim predmetima kao što su elektromotori, transformatori i prekidači
 • -trgovinu na veliko ostalim nepomenutim mašinama koje se koriste u industriji (osim u rudarstvu, niskogradnji i visokogradnji i tekstilnoj industriji), trgovini, navigaciji i drugim delatnostima
 • -trgovinu na veliko mernim instrumentima i uređajima
 • Ne obuhvata:
 • -trgovinu na veliko motornim vozilima, prikolicama i karavanima, del. 45.1
 • -trgovinu na veliko delovima i opremom za motorna vozila, del. 45.31
 • -trgovinu na veliko motociklima, del. 45.40
 • -trgovinu na veliko biciklima, del. 46.49
Category1
Category3