Category2

Usluge održavanja objekata i okoline

  • Obuhvata veliki broj usluga koje se pružaju pri održavanju objekata: unutrašnje i spoljašnje čišćenje zgrada, industrijskih mašina, vagona, autobusa, aviona, ulica, cisterni i tankera.
  • Ovde spada i dezinfekcija i uništavanje štetočina u zgradama, železničkim vagonima i brodovima, uklanjanje boca, snega i leda sa ulica.
  • Takođe obuhvata pružanje usluga u vezi sa projektovanjem, uređenjem i održavanjem krajolika (staze za šetnju, potporni zidovi, ograde, veštačka jezera ili ribnjaci) i slične radove.
Category1
Category3