Category2

Usluge održavanja objekata

  • Obuhvata kombinaciju usluga održavanja objekata, koje podrazumevaju čišćenje, održavanje, izbacivanje otpadaka, čuvanje i zaštitu, raznošenje pošte, pranje rublja i slične usluge unutar objekta.
  • Pomoćne delatnosti obavlja pomoćno osoblje koje nije uključeno u obavljanje glavne delatnosti korisnika usluga i koje nije odgovorno za nju.
  • Ne obuhvata:
  • -pružanje samo jedne od pomoćnih usluga (npr. samo usluge unutrašnjeg čišćenja)
  • -pružanje usluga rukovodećeg i radnog osoblja radi potpunog poslovanja jedinice u vlasništvu korisnika usluge, npr. hotela, restorana, rudnika, bolnice
  • -obezbeđivanje funkcionisanja klijentovog računarskog sistema i/ili uređaja za obradu podataka, del. 62.03
  • -rad zatvora i kazneno-popravnih domova za naknadu, del. 84.23
Category1
Category3