Category2

Usluge ostalog čišćenja

 • Obuhvata:
 • -čišćenje i održavanje bazena
 • -čišćenje vozova, autobusa i aviona
 • -čišćenje cisterni i tankera
 • -dezinfekciju objekata i uništavanje štetočina
 • -sakupljanje i uklanjanje boca sa ulica
 • -čišćenje ulica, uklanjanje snega i leda
 • -delatnosti čišćenja na drugom mestu nepomenute
 • Ne obuhvata:
 • -zaštitu od štetočina u poljoprivredi, del. 01.61
 • -čišćenje i pranje automobila, del. 45.20
Category1
Category3