Category2

Usluge sistema obezbeđenja

  • Obuhvata:
  • -nadgledanje i daljinsko nadgledanje elektronskog zaštitnog alarmnog sistema kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje
  • -postavljanje, održavanje, popravljanje i podešavanje mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosno-zaštitne sefove povezane sa bliskim i daljinskim nadgledanjem
  • Jedinice koje izvršavaju ove aktivnosti mogu biti angažovane u prodaji zaštitnih sistema, mehaničkih ili elektronskih uređaja na zaključavanje, bezbednosnih i zaštitnih sefova.
  • Ne obuhvata:
  • -postavljanje sistema obezbeđenja kao što su protivprovalnički i protivpožarni alarmi, bez kasnijeg nadgledanja, del. 43.21
  • -trgovinu na malo zaštitnim sistemima, mehaničkim ili elektronskim uređajima na zaključavanje, bezbednosnim i zaštitnim sefovima u specijalizovanim radnjama, bez nadgledanja, instaliranja i usluga održavanja, del. 47.59
  • -davanje saveta u vezi sa bezbednošću, del. 74.90
  • -obezbeđivanje javnog reda i opšte...
Category1
Category3