Category2

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

  • Obuhvata:
  • -aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta:
  • *rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom
  • *upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture)
  • *prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr.
  • -menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje
  • -vuču vozila i pomoć na putu
  • -pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza
  • Ne obuhvata:
  • -manipulaciju teretom, del. 52.24
Category1
Category3