Category2

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

 • Podrazumeva pružanje usluga u vezi sa eksploatacijom ostalih ruda i kamena obuhvaćenih u oblastima 05, 07 i 08 za naknadu.
 • Obuhvata:
 • -usluge kod istraživanja mineralnih sirovina
 • -miniranja u rudnicima
 • -izradu jamskih prostorija
 • -iskopavanje i odlaganje kopovske raskrivke
 • -transport rude na eksploatacionom polju
 • -odvodnjavanje i ispumpavanje
 • -istražno bušenje i sondiranje
 • Ne obuhvata:
 • -upravljanje rudnicima i kamenolomima za naknadu, del. 05, 07 i 08
 • -servisiranje i održavanje rudarske mehanizacije, del. 33.12
 • -inženjerske aktivnosti i tehnički konsalting kod geofizičkih, seizmičkih i geoloških istraživanja, del. 71.12
Category1
Category3