Category2

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

 • Obuhvata usluge u šumarstvu za naknadu:
 • -uslužne delatnosti u šumarstvu:
 • *procenu šumskog fonda, zaštitu od požara i dr.
 • *pružanje saveta u vezi sa gazdovanjem šumama
 • *kontrolu šumskih bolesti i štetočina
 • -uslužne delatnosti u vezi sa iskorišćavanjem šuma:
 • *transport trupaca unutar šume i dr.
 • Ne obuhvata:
 • -delatnost šumskih rasadnika, del. 02.10
 • -drenažu šumskog zemljišta, del. 43.12
 • -čišćenje i ravnanje šumskog terena, del. 43.12
Category1
Category3

Inquiry form

Please enter your question here