Category2

Uzgoj drugih goveda i bivola

  • Obuhvata:
  • -uzgoj goveda i bivola za proizvodnju mesa
  • -dobijanje bikovog semena za rasplod
Category1
Category3
Footer1
Footer2
Footer3
Footer4
Footer5
Footer6