Category2

Visoko obrazovanje

  • Ova nastava obuhvata obrazovne programe nakon srednje škole koji ne pripadaju tercijarnom obrazovanju, kao i akademske kurseve na bazi kojih se dobijaju diplome do diplomskog i postdiplomskog nivoa. Za upis na ovaj nivo obrazovanja potrebna je diploma završene četvorogodišnje srednje škole.
  • Ne obuhvata:
  • -stručno obrazovanje odraslih, del. 85.5
Category1
Category3